Deze website bevat cookies Deze melding verbergen

Samenwerken


BeGreen is een partner voor bedrijven die veel gas gebruiken voor de productie van warmte of stoom. Dit zijn vooral warmtedistributeurs en bedrijven met industriële processen.

BeGreen ondersteunt bij de complete ontwikkeling van het houtwarmtestation inclusief de financiering. Ook de bedrijfsvoering kan worden uitbesteed aan BeGreen of in gezamenlijkheid worden uitgevoerd.

Het ontwikkelen van een houtstation omvat veel activiteiten: contractuele afspraken tussen alle betrokken stakeholders, engineering, technologie selectie en inkoop, WABO en AERIUS inclusief onderhoud met gemeente en provincie, verwerven van grond, aanvraag SDE+, contracteren van hout, financiering, bouw en bedrijfsvoering.  

BeGreen kan het gehele traject ontzorgen waarbij de klant een langjarige leveringscontract afsluit. Ook staat BeGreen open voor andere vormen van samenwerking. Voorop staat altijd een aandeel in het risico en lange termijn succes van de transitie naar duurzaam waarbij wij niet als adviseur aan de zijlijn acteren.

 


 

 

hoe werkt het?