Deze website bevat cookies Deze melding verbergen

Voor wie


De duurzame warmte van BeGreen is met name geschikt voor middelgrote gebruikers van warmte. Om een economisch efficiënte oplossing te realiseren, moet de minimale jaarlijkse warmteafname ongeveer 300.000 m3 gas zijn. Dit hoeft niet per se het verbruik voor één object te zijn. Het kan ook een optelsom van meerdere kleinere objecten zijn.De warmte van BeGreen is geschikt voor ruimteverwarming, industriële processen, en verwarming van tapwater. U kunt bijvoorbeeld denken aan centrale warmtevoorzieningen voor warmtenetten, winkelcentra en industrieterreinen. Maar ook verwarming van zwembaden, sauna’s, zorgcentra, ziekenhuizen, hotels en scholen. Industriële processen waarbij een grote hoeveelheid warm water of stoom ingezet wordt, zijn ook zeer geschikt.

Samen met BeGreen is het mogelijk om uw bestaande energiehuishouding te verduurzamen. Ook projectontwikkelaars maken gebruik van de services van BeGreen om zo een oplossing te vinden voor de steeds strenger wordende duurzaamheidseisen.